Yaratıcı Drama Oyunları

    Çocuklar için yaratıcı drama eğitimleri, çocuğun kişisel gelişimini doğrudan etkileyen; çocukların bilişsel, devinişsel ve duyuşsal becerilerini geliştirmek için yaparak, yaşayarak öğrenme ve aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirecek doğaçlama temeline dayanan çalışmalardır. Yaratıcı Drama eğitimi süreci boyunca öğrencilerin bedensel ve zihinsel; problem çözme, empati, sözel/sözsüz ifade becerilerini geliştirecek çalışmalar yapılmaktadır.

    Yaratıcı drama eğitimi süreci boyunca öğrencilerde;

 • Özgüven,
 • Empati,
 • Problem çözme,
 • Kendini ifade edebilme,
 • Karar verme,
 • Yaratıcılık,
 • Estetik,
 • Hayal gücü/imgelem kullanma,
 • Duygularının farkına varma ve 
 • Duygularını ifade etme,
 • Sözlü-sözsüz ifade becerilerini geliştirmeyi sağlar.

Yaratıcı drama Derslerimizde Kullanılan Tekniklerden Bazıları;

 • Rol Oynama
 • Doğaçlama
 • Pandomim
 • Bilinç Koridoru
 • Geriye Dönüş
 • Forum Tiyatro
 • Dedikodu Halkası
 • Donuk İmgeler
 • Toplantı Düzenleme
 • Yaratıcı Yazarlık
 • Sıcak Sandalye
 • Gerçek An
 • Özel Mülkiyet
 • Aradaki Boşluk
 • Bölünmüş Ekran
 • Hikaye/Olay Canlandırma
 • Telefon Görüşmesi
 • Rol Kartları