Çocukça Sanat

Sanat, beynin sağ yarım küresini uyararak ve çalıştırarak hemisferler arasındaki bağlantıyı güçlendirir. Çocuklar sanata maruz kalmalıdır çünkü bilişsel becerileri olgunlaşır böylece sağ beyin, sol beyin gibi gelişir ve her iki hemisfer birlikte çalışarak zihnin tam potansiyelini elde eder. Fizyolojik etkilerin yanı sıra,  çocukları sanata maruz bırakmanın diğer yararlarından bazıları da: 
 • Çocuğunuz açık fikirli bir şekilde yaratıcı düşünmeyi öğrenir.
 • Çocuğunuz gözlem yapmayı, tanımlamayı, analiz etmeyi ve yorumlamayı öğrenir.
 • Çocuğunuz kelimelerle ya da kelimesiz duygularını ifade etmeyi öğrenir.
 • Çocuğunuz problem çözme, eleştirel düşünme becerilerini, dans, müzik, tiyatro ve sanat yapma becerilerini, sanatın dil ve kelime dağarcığı deneyimlerini kazanır.
 • Çocuğunuz birden fazla doğru görüş, birden çok bakış açısı bulunduğunu keşfeder (Okul eğlenceli olabilir – Oynama öğrenilebilir)
 • Çocuğunuz diğer çocuklar ve yetişkinler ile birlikte çalışmayı öğrenir.
 • Sanat, çocukları dünya kültürleriyle tanıştırır.
 • Çocuğunuz canlanabilir ve sanatta mükemmel olabilir. Fiziksel, duygusal veya öğrenme zorluklarıyla bile sanatta başarı elde edebilirsiniz.
 • Sanat güven yaratır. Çünkü sanat yapmak için tek doğru yol yoktur, her çocuk orijinal sanatsal eserlerinden gurur duyabilir.
 • Sanat, topluluk oluşturur. Çeşitli farklılıkları olan okullar, sanatları bir topluluk olarak yönetebilir.
 • Dünyayı dikkatli bir şekilde gözlemler ve bir şeyi öngörmek ve ardından yaratmak için önyargılardan kurtulur.
 • Kişisel bir sesi ifade etme becerisini öğrenmenin ötesine geçer.
 • Hayal kırıklıklarına ve aksiliklere rağmen sorun çözme ve devam ettirme becerisi kazanır.
 • Sonuçları yansıtır ve kendilerini geliştirecek şeyleri ister.
Sanatı çocuğunuzun gelişiminin bir parçası haline getirmek için ipuçları:
 • Çocuğunuz için her zaman, kâğıt, kalem, boya kalemi vs. gibi sanat ve zanaat malzemelerini hazır bulundurun ve erişilebilir hale getirin.
 • Çocuğunuzun resimlerini övün – çizimlerini duvara asın veya bir klasörde saklayın. Bu şekilde çocuğunuz, yarattığı şeyin önemli olduğunu hisseder.
 • Kitap okuyun – Okuldaki ya da halk kütüphanelerindeki kütüphanecilerden sanatçılar ve sanatlar hakkında kitap önermelerini isteyin.
 • Çevrenizdeki sanatla ilgili şeylere dikkat edin – ailenizi müzelere, konserlere veya tiyatroya götürün.
 • Park, metro ve açık alanlardaki sanata bile dikkat edin. Ne gördüğünüzle ilgili bir konuşma yapın.
 • Evde sanatın keyfini çıkarın – sanatsal becerilerinizi ve ilgi alanlarınızı çocuğunuzla paylaşın. Çocuklarınızın sanatla ilgili olarak ne sevdiklerini öğrenin.
 • Çocuğunuz büyük ilgi gösteriyorsa, onu sanat derslerine kaydettirin.
 • Mümkünse çocuğunuzun okul yetkililerine, eğitimde sanatın önemini hatırlatın.
 • Edebiyat, dans ve müzik gibi diğer sanat formlarıyla ilgilenerek çocuğunuzun ufkunu genişletin. Çocuklar için müzik eğitiminin birçok faydasını görün.

Çocukta renk düşüncesi 4-5 yaşlarında uyanıyor ve yaklaşık olarak 14. yaşta da estetik duyular ortaya çıkıp gelişiyor. Çocuk, renklere karşı yetişkinlerden daha duyarlı tepki gösteriyor .

Ünlü eğitimci Maria Montessori, Çocuklar Evine devam eden küçük öğrenciler için hazırladığı ilk alıştırma araçlarını 8 temel renkle bunların her birinin 8 tonla karıştırılmışı olmak üzere 64 rengi gösteren renkli levhacıklar ve renkli iplikler biçiminde düzenlemiştir. Küçük çocuk, renkleri yalnızca taklit etmemeli; onun yanı sıra rengi düşleyerek kullanmaya da alıştırılmalıdır.

 Farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik ve sezgi yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarıdır. SCAMPER yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.

SCAMPER zihinsel kalıplarımızın ötesinde hareket etmemizi sağlar. Çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar. Michalko´´ya göre SCAMPER´´ın felsefesi şudur: Her fikir varolan başka bir fikirden doğar.

Kağıt veya benzeri emici satıh üzerinde tabaka yapmayan su ve sulu boya çeşitleriyle yapılan bir tekniktir.
Suluboya tekniği, hızlı düşünmeyi, hızlı hareket etmeyi, güçlü duyumu, sabırlı ve titiz çalışmayı isteyen, hata kabul etmeyen, oldukça zor bir tekniktir. Hata kabul etmemesi suluboyanın zorluğunu arttırır. Suluboyayı diğer boyalardan ayıran en önemli özellik, onun saydamlığıdır ve zor olan da bu saydamlığı sağlamaktır. Satıh üzerine sürülen renkler üst üste geldiğinde iyi kontrol edilmezse, suluboyada makbul olan şeffaflık bozulabilir ve kirlenmeler başlar. Kirlenen sahalar yıkanarak emici kağıtla temizlenebilirse de böyle bir çalışma sulu boya tekniğinde ustalık ister.
Tekniğin kendisinin olduğu kadar uygulandığı kağıttan dolayı da suluboya genellikle hakim olunması güç bir teknik olarak bilinir. Hernekadar dayanıklılık konusunda yağlıboya ile rekabet edemese de suluboya dayanıklı ve seçkin bir tarihe ve geleceğe sahiptir.

Tüm bu titizlik gerektiren özelliklere rağmen çocukların suluboya tekniğini uygulaması oldukça yaratıcı sonuçlar doğurur. El ve göz koordinasyonu ve renkleri, tonları birbirleriyle uyumlu kullanma ve gözlem gibi becerileri gelişir.

Çocukların hayal güçlerini kullanarak çizdikleri karakterleri kumaş, keçe ve farklı malzemelerle 3 boyutlu hale getirme atölyesidir. Silikon dolgu malzemeleriyle hayal kahramanlarını Pufidik Canavarlar‘a dönüştürdükleri, makas kullanmayı, iğneye iplik geçirmeyi, ölçü alma, dikiş dikmeyi öğrendikleri, kumaş çeşidi ve rengine karar verdikleri, kendi yaratıcılıklarının ürününü kucaklayabildikleri atölyedir. Her çizilen karakterin bir hikayesi vardır. Pufidik Canavar yaparken yaratıcı yazarlık, çizim teknikleri ve küçük el kaslarını geliştiren pratikler yapılır. Sonuç dünyada eşi benzeri olmayan Pufidik Canavarlar.

El-göz Koordinasyonu ve küçük kas gelişimi için güzel bir sanat etkinliğidir. Ayrıca farklı malzemelerin etkinliklerde kullanımı ile yaratıcı çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Çocukların doğadan esinlenerek yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, kullanılabilen ürünler yaratabilecekleri bir sanat türüdür.

Mekan tasarımı ve 3 boyutlu düşünce çocuklarda geliştirilmeye ihtiyaç duyan bir yetidir. Hayal güçlerini kullanarak farklı materyellerle tasarladdıkları odalarında daha mutlu çocuklar olacaklardır. Odalarında ne renk görmek istediklerini, hangi dekoratif unsurlara sahip olmak istediklerini düşünüp, planlayıp çizebilmek onların yaşadıkları evde sözü geçen bir birey olmalarını kolaylaştıracak ve planlama, düşünme stratejileri geliştirmelerine yarar sağlayacaktır.

Corel Draw ve Photoshop gibi tasarım programlarının temel prensiplerini öğrenerek gelecekte hayal ettikleri tasarımları kolaylıkla yapabilmelerine yardımcı olan bir atölyedir. Çocuklar, bilgsayarlı temel tasarım derslerine en az 6 hafta tasarım yapabilecekleri kendi bilgisayarları ile katılmalıdırlar.