İngilizce Oyunlar

   İkinci dil eğitimi 3 yaşından önce başlamalı. Genellikle bir dilin etkin bir şekilde kullanımı 4 yaşı itibariyle mümkün oluyor ancak 3 yaş öncesi çocuklar bir yabancı dile ne kadar fazla maruz kalırlarsa bu dili konuşmaları o kadar kolay oluyor. 0-3 yaş arasındaki bebekler bile ana dili dışında bir yabancı dile maruz kalırsa “aynı anda öğrenme” denilen yöntem ile her iki dili de öğrenebiliyor. Dolayısı ile doğumdan itibaren ikinci dil eğitimi, en azından bebeği öğretilmek istenen dile maruz bırakarak, onunla konuşarak ve müzik dinleterek başlatılabiliyor. Bebeklere söylenebilecek ya da dinletilecek İngilizce ninni bile onların bu dili hafızalarına kaydetmelerini sağlıyor.

    İngilizce eğitime bu yaşlarda başlanmadı ise de geç kalınmış sayılmaz. Dil öğrenme yetkinliği ilerleyen yaşlarda da devam ediyor. Örneğin, 5 yaşındaki çocuk yabancı dil konuşulan bir anaokuluna gönderilirse, daha önce dil öğrenmeye başlayan çocuklarla arasındaki farkı hızla kapatabiliyor. 
 
   Çocukların okullarında öğrenecekleri/öğrendikleri İngilizce kelimeleri günlük yaşamlarında oyunlarla tasarlayıp tekrarlamalarını ve hayatlarının içine aktararak İngilizceyi yabancı dil olarak değil de ikinci dil olarak benimsemelerini sağlamak gerekir. Eğer bir çocuk İngilizce dilini kullanamıyor, zorlanıyor, kendini baskı altında hissediyorsa  neden öğrenmek isesin ki?
Jpeg

 Öğretmenliğimin 18. yılına girerken eğlenerek öğrenilen her konunun çocuğun bilgi dağarcığında yer ederek gelecek yaşantısında gönüllü öğrenmenin devam ettiğine şahit oldum. Bu sebeple İngilizce & Türkçe oyunlar ile eğlenerek çocukların kendi öğrenme stratejilerini geliştirmesine yol gösterici ders seansları planlamaktayım.