Beste Teacher


Beste S. UYSAL, 1977 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra halen A.Ö.F. Sosyal Hizmetler bölümünde eğitimine devam etmektedir. 3-6 Yaş Oyun Dönemi ve Zeka ve Başarının ölçülmesi eğitimi almaktadır. Eğitim öğretim hayatı boyunca okul öncesi ve çocuklarla ilgili pek çok seminere ve eğitime katılmıştır.

Öğretmenliğe 2000 yılında İzmir’de N.A.T.O. personelinin çocuklarının İngilizce öğretmeni olarak başladı. Devlet ilköğretim okullarında 3 yıl sözleşmeli İngilizce öğretmeni olarak çalıştı. İzmir’de çeşitli özel anaokullarında “Eğlenceli İngilizce ve Sanat dersleri” öğretmenliği yaptı. Çocukların farklı öğrenme şeklilleri ve algı sürelerini göz önünde bulundurarak derslerini şekillendirmiştir. Öğretim hayatı boyunca İngilizce’nin çocuklara yabancı dil olarak değil ikinci dil olarak benimsetilmesini ve öğrenmenin eğlenceli hale getirilerek kendiliğinden gerçekleşmesini sağlamayı hedefledi.

Beste S. UYSAL was born in August 1977 in Izmir. Having graduated from Dokuz Eylul University Fine Arts Faculty and Faculty of Education, she still continues her education in Social Services at Anadolu University. She is also taking online classes on ‘Very young learners gameplay period and Assessment of intelligence and success’. She enjoys learning new skills by attending as many seminars and classes as possible on very young learners’ education.

She started her carreer in year 2000, teaching Math,Sciences and Art in an entertaining manner to the children of the foreign NATO personnel in Izmir. She then worked in state primary schools for three years as an English teacher. Afterwards she taught “Fun with English and Art” classes at various kindergarten schools in Izmir. She always shaped her classes based on the children’s cognitive abilities and their preferred method of learning. She aimed at presenting English not as a foreign language, but as a second language, and she discovered that learning is most effective when children are being entertained. Hence, “Fun with English” has become a great success in every school she taught.

Beste Teacher